Skip to content

Neteja sostenible

9 novembre, 2016

Neteja sostenible

“”La sostenibilitat es basa en satisfer les necessitats de la població actual sense comprometre els recursos i possibilitats de les generacions futures”” Club de Roma

Què és la neteja sostenible de Net100x100?

Hem sigut, i som, pioners a la zona en la neteja sostenible. Fem servir aigua osmotitzada/ozonitzada, aigua ionitzada i vapor sec per a la neteja dels espais de treball, ajudats amb les microfibres. Ens permet obtenir resultats òptims, com per exemple, evitar problemes de salut i mediambientals.

Com fem la neteja?


Aigua osmotitzada ozonitzada

En primer lloc, osmotitzem l’aigua de l’aixeta li donem una mineralització molt feble, per sota dels 100 mil·ligrams/litre.

  • Què significa això? Significa que conté el mínim de minerals, i no deixa residus calcaris a l’hora de netejar.
  • A aquesta aigua li injectem l’ozó, una varietat al·lotròpica de l’oxigen, la seva molècula triatòmica (O3) es genera per l’activació de la molècula diatòmica (O2) de l’oxigen. Pel seu gran poder oxidant té en la neteja, entre d’altres propietats, actua com a bactericida i esterilitzant.
  • La fem servir en la neteja de, terres, taules, vidres i miralls.


Aigua ionitzada

A l’aigua destil·lada hi apliquem un procés d’electròlisi a través d’un corrent elèctric a l’aigua salada. De manera que les sals que conté generen compostos amb una gran capacitat oxidativa i desinfectant. La ionització potencia les propietats de l’aigua com a netejador, elimina el 99,99% dels bacteris, gèrmens, virus, fongs i floridures, és segura i no deixa residus. A Net100x100, l’aigua ionitzada la fem servir especialment en la neteja de: terres, superfícies, llocs que requereixen d’un alt grau de desinfecció (aseos, clíniques, llars d’infants, etc.).

Vapor sec


El vapor sec a alta temperatura (més de 140º C) i pressió (fins a 12 bars) actua com a tensioactiu natural i dilueix la brutícia. La neteja amb vapor la fem servir per eliminar fongs, floridures, bacteris, virus, àcars i altres al·lergènics, l’utilitzem en múltiples superfícies, però especialment en cuines, tapisseries i catifes.

Al finalitzar les nostres intervencions us expedim un certificat, avalat per ITEL (Institut Tècnic Espanyol de la Neteja), de “empresa sostenible” pel que respecta a la neteja.
 
 
 
Ramon Ber

 
Blog Net100x100