Skip to content

…per arribar a un acord a la comunitat de veïns per contractar una empresa de neteja?

26 gener, 2016
per arribar a un acord a la comunitat de veïns per contractar una empresa de neteja?
Què es pot fer…

L’acord per contractar una empresa de neteja és un acord d’administració, que requereix la doble majoria de propietaris i de coeficients. Calculada sobre els propietaris presents i representats en la junta general en la qual s’adopti el referit acord, tal com preveu l’article 17.7 de la Llei de Propietat Horitzontal.


Pas a pas, això és el que es pot fer:

1. En primer lloc, convocar una Junta extraordinària de la comunitat (tal com preveu l’article 16 de la LPH,) per plantejar legalment la decisió de contractar una empresa de neteja. Aprovant el pressupost corresponent, i la seva repercussió en les quotes, si fos necessari.

2. També, si a la comunitat es vota a favor per la majoria que la neteja la faci una empresa legalment establerta. Si hi ha un propietari que no està d’acord en això. Aquesta pretensió queda anul·lada i si s’adoptés per majoria aquest propietari podria negar-se a pagar la seva part corresponent.

3
. Si l’acord va ser pres per les majories exigides per la llei, la decisió ha d’acatar-se tant pels que van votar a favor, com pels que van votar en contra.

4. Però, hi ha excepcions, com per exemple: Si ja han contractat un altre servei de neteja, o si el preu del nou servei està totalment fora de la legalitat, de mercat i l’administrador o algun copropietari s’estan beneficiant de la contractació.

5. Adoptats els acords, incloure’ls en l’acta de la junta, i enviar-li còpia de la mateixa als assistents i als absents.

6. Contractar l’empresa de neteja seleccionada

7. Si com a conseqüència d’aquesta contractació es produís algun impagament de quotes, es pot procedir contra els propietaris morosos, mitjançant un procediment monitori, regulat en l’article 21 de la mateixa llei.
 
Ramon Ber

 
Blog Net100x100