Skip to content

Ozó, radical contra la carcoma

14 juny, 2018
Ozó, radical contra la carcoma

Ozó (O3) és una substància la molécula de la qual está composta per tres àtoms d’oxigen. Formada en dissociar-se els dos àtoms que formen l’oxigen. Cada àtom d’oxigen alliberat s’uneix a una altra molècula d’oxigen gasòs (O2) formant molècules d’ozó (O3)

Ozó, radical contra la carcoma

Els corcs o queres o carcomes o tèrmits; són els noms que reben les larves de les diverses espécies de coleòpters; que perforen la fusta (bigues, mobles, artesonats, etc.). En la qual construeixen galeries i a les que danyen, produint una caracteristica pols o serradures, anomenandes quera.

Aspecte de la carcoma

L’aspecte del corqui o carcoma adulta. Es caracteritza per tenir una longitut de 3 o 4 mm, tòrax significativament encorbat i cap amagat. En estat de larva roman amagada ala fusta.

Cicle vital de la carcoma

  • Les condicions òptimes per desenvoluparse el coc o carcoma, són temperatures entre els 22 i 23ºC.
  • Una carcoma adulta aconsegueix el seu màxim desenvolupament efectiu a la primavera. A l’estiu, època en la que les larves surten dels mobles o de la fusta que hagin colonitzar per reproduir-se.
  • El període de reproducció de la carcoma es perllonga durant un mes, en el qual pon aproximadament uns 100 ous en taules, portes, cadires, …

Detectar els mobles infectats de carcoma

Si el moble (taula, cadira, armari, etc.) está infectat per la carcoma, veurem foradets petits a la fusta així com restes de serradura sota el moble. Aquesta és la prova més evident, perquè encara que ens posem al costat del moble a la nit en total silenci; serà fàcil que escoltem el soroll en rosegar que fa la carcoma en la seva destrucció de la fusta.

Mètodes d’eliminar la carcoma

Existeixen diveros mètodes per eliminar la carcoma:

  1. La congelació és una mètode d’eliminar-la, que acaba amb les larves però no amb els ous. Es realitza traslladant els mobles u objectes de fusta a un congelador de tipus industrial; que permet una congelació ràpida i a molt baixes temperatures. Òbviament no és un mètode que pugui aplicar-se a elements de fusta, que formi part de la construcció d’un immoble. Al no poder ser traslladats aquests al congelador.
  2. L´us de gasoil és un altre mètode per a l’eliminació de la carcoma encara que resulta enutjós i de difícil aplicació.
  3. També s’utilitzen altres tipus de tractaments químics que resulten costosos, ja que és molt complicat garantir que el producte penetri suficientment en cada forat de la fusta.
  4. Finalment, a Net100x100 considerem que l’ozó és un mètode altament eficient per a l’eliminació de la carcoma, ja que , en ser un gas, resulta de fàcil aplicació i penetra amb molta facilitat en els forats furgats per aquests insectes. El tractament es realitza introduint el moble o element de fusta en un habitacle, en el que se li aplica l’ozó en la quantitat adequada al volum del habitacle.

Ramon Ber

 
Blog Net100x100