Skip to content

El 25% dels escorxadors no compleixen les normes bàsiques d’higiene

1 agost, 2017

El 25% dels escorxadors no compleixen les normes bÀsiques d’higiene

Un de cada quatre escorxadors no està adaptant les mesures bàsiques d’higiene.

 
Lógicament per evitar que la carn contaminada arribi al públic.
 

Mentre que, una anàlisi de les auditories dutes a terme en més de 300 escorxadors, ha permès identificar les principals deficiències d’higiene en més d’una quarta part en les plantes de carn. El que pot significar per al consumidor malalties greus d’intoxicació alimentària, com ara l’E coli, Salmonella o Campylobacter.

 
Sembla que, la investigació també ha revelat deficiències en els registres oficials. No es reflecteix els nivells de contaminació dels escorxadors, tant els que processen com bestiar boví i oví. Les dades relatives a la contaminació dels canals evidencien males pràctiques d’higiene. El que es deriva en riscos potencials que la carn contaminada entri a la cadena alimentària.

Les grans bretxes d’higiene observades.

Inclouen, canals que entren en contacte amb el terra de la fàbrica (sovint bruta amb les deixalles). Equips de tall no esterilitzats, o rentat inadequat. Així, es va observar carn esquitxada amb aigua bruta que conté matèria fecal.

 
Reduiral mínim el risc que la carn es contamini amb matèria fecal ha de constituir una prioritat, ja que els bacteris poden ser transmeses als aliments, i aquests poden transmetre malalties als humans.
 
El bestiar sol rebolcar-se a la femta  a les granges i durant el transport a l’escorxador. Això pot ser transmès als canals durant el procés, principalment en el descarnat de l’animal.
 
Segons les estimacions oficials, prop d’un milió de persones a Espanya són afectades per malalties transmeses pels aliments amb al voltant de 20 mil ingressats als hospitals, i 500 morts a l’any. Aquestes dades són derivats de casos d’intoxicació alimentària, no només de carns i aus sinó també de peixos.
 
Aquestes malalties solen provocar mal de panxa, diarrea amb sang, i insuficiència renal. També en casos severs pot provocar la síndrome urèmica, hemolítica, que pot arribar a ser fatal principalment quan es veuen afectats nens petits.
 
Ramon Ber
 

 
Blog Net100x100