Skip to content

Dia europeu de la mobilitat sense cotxes

22 setembre, 2021
Dia europeu de la mobilitat sense cotxes
 
Els problemes de la mobilitat urbana, la contaminació de l’aire i el sorol. Són una font creixent de preocupació per als europeus. No obstant això, encara que la majoria de les ciutats tenen greus problemes de circulació; el trànsit urbà augmenta contínuament, contribuint al deteriorament de la qualitat de vida.
 

Per intentar posar remei a aquesta situació, els països europeus més sensibilitzats van decidir celebrar una jornada d’autoreflexió sobre l’acte.

L’objectiu d’aquest dia festiu sobre la mobilitat per als utilitaris privats és conscienciar els conductors sobre la necessitat de desenvolupar pautes de conducta, que no restringeixin els seus desplaçaments; però que siguin compatibles amb la protecció del medi ambient. A més, és clar, d’intentar que els seus habitants redescobreixin les ciutats i el seu patrimoni cultural; en un entorn més agradable.

La celebració dels dies sense cotxe no és nova.

A la primera crisi energètica de 1974, diversos governs nacionals, regionals i locals europeus, preocupats pel subministrament de petroli, van prohibir la circulació del trànsit motoritzat, encara que només els diumenges. L’experiència va durar tan poc com la crisi petrolífera.

Siguem conscients que som amos del nostre destí i el nostre destí és la terra, nosaltres mateixos l’estem destruint fins quedar-nos sense destí; cuidem la terra cada dia, no solament avui.

 
Blog Net100x100