Skip to content

Com retallar despeses en la comunitat de propietaris

10 juny, 2021
Retallar despeses a la neteja
El dia a dia d’una comunitat de veïns implica una sèrie de despeses ineludibles: llum, ascensor, neteja, administrador, pòlisses d’assegurances… En algunes comunitats els pagaments es fan sense problemes, sempre hi ha diners a final de més. Però en unes altres les despeses són massa altes per als seus veïns i acaben aplicant vesses mai desitjades.
Mira per on es poden fer tisorades a aquestes despeses¡¡¡ Simplement aplicant petits estalvis que a la fi en sumen de gran, com exemple, dues mesures molt fàcils i efectives.
 

Per estalviar en la llum: 

  1. Substitueix les bombetes incandescents i fluorescents convencionals per altres de led o de baix consum ja que es redueix el consum energètic en un 80%.  La seva vida útil és molt superior (entre 8 i 25 vegades).
  2. Per a la il·luminació exterior, substitueix els llums de vapor de mercuri per llums de vapor de sodi a alta pressió, de halogenuros metàl·lics o de led, ja que són més eficients.
  3. Sectoritza la il·luminació de les zones comunes, com a zones de pas, replans i passadissos.
    Instal·la temporitzadors electrònics o detectors de presència que encenguin i apaguin la llum automàticament.
  4. Mantingues netes els llums i les lluminàries ja que repercuteix en el rendiment de les mateixes.
  5. La pols acumulada en els sistemes d’il·luminació pot provocar la pèrdua de fins a un 10% en la il·luminació.
  6. Baixa la potència de la llum, antigament el tipus de tarifa i la potència no estava penalitzada, per la qual cosa la majoria de gent pujava potència per “si les mosques”.
  7. Però com tots sabem, ara mateix el consum és el de menys, i en els costos fixos és on veritablement podem estalviar fins a un total d’antre 2.000 o 3.000 euros.
  8. Sempre pots contactar amb una assessoria d’eficiència energètica que t’ajudarà a reduir aquests costos de manera dràstica. Normalment els estudis d’estalvi energètic solen fer-los gratis quan es tracta d’una comunitat de veïns.

Ramon Ber

 

 
Blog Net100x100